Sitemap
Print version
Sidst opdateret: 27/10 2021 07:09:01


HomeVETERANKNALLERT KLUBBEN STEMPLET

Årgangs tabel


Det sidste bogstav i knallertens stel nummer = årgangen

A.194219641985 M.195319751996
B.194319651986 N.195419761997
C.194419661987 P.195519771998
D.194519671988 Q.1956(1978)
E.194619681989 R.195719781999
F.194719691990 S.195819792000
G.194819701991 T.195919802001
H.194919711992 U.196019812002
J.195019721993 V.196119822003
K.195119731994 X.196219832004
L.195219741995 Z.196319842005

Færdselstyrelsen oplyser angående stelnumre : At som du kan se kan det ikke udelukkes at 1978 både kan hedde Q og R.

Mærkningen består af fabrikant-/importørmærke, fabrikationsummer samt årstals mærke.

Er første bogstav et W så er knallerten importeret.

Påbudt mærkning må kun anbringes a) af fabrikanten, b) af fabrikantens repræsentant, Ved repræsentant forstås en person eller et selskab, som af fabrikanten er bemyndiget til at repræsentere denne. c) af eller under kontrol af en synsvirksomhed eller Synsvirksomheden kan i forbindelse med syn lade stelnummeret (gen)ipræge. Opstår der i forbindelse med identitetskontrollen tvivl om der indtræder afgiftspligt for køretøjet, foretages indberetning herom til SKAT på blanket FS 027.

Hvis det ikke er muligt at konstatere et køretøjs typebetegnelse eller stelnummer, kan synsvirksomheden lade mærkningen foretage med et stelnummer opbygget som: SV efterfulgt af de tre sidste cifre i synsvirksomhedens identitet (virksomhedens ID-nr.), årstal (to cifre), efterfulgt af et løbenummer (3 cifre). Synsvirksomheden skal registrere tildelte stelnumre. Tidligere kunne stelnummeret være genipræget af eller under kontrol af en offentlig myndighed. d) af eller under kontrol af et forsikringsselskabs taksator i overensstemmelse med bestemmelser herom fra Skatteministeriet.

(6) Det er ikke tilladt at ændre den påbudte mærkning. Bemærk dog, at forsikringsselskaber kan tillade et skadet køretøj genopbygget ved anvendelse af et komplet evt. brugt karrosseri, hvori den indprægede stelmærkning overstreges og erstattes af det skadede køretøjs oprindelige stelmærkning. Der skal i sådanne tilfælde foreligge taksatorerklæring.

Køretøj med 17-tegns stelnummer (VIN-mærkning) må ikke forsynes med separat indpræget typebetegnelse.